Centrala Soldatregistret

Soldatkontrakt
Exempel på soldatkontrakt.
Klicka för större bild.

Centrala Soldatregistret är en nationell sökdatabas, fritt tillgänglig för alla med en internetuppkoppling (open access). All registrering sker ideellt av föreningar eller privatpersoner runt om i Sverige. Dessa register slås sedan samman till ett nationellt register vid Centrala Soldatregistret.

Databasen omfattar Yngre indelningsverkets soldater som antagits mellan åren 1682–1901. Databasen är inte komplett utan nya soldater registreras kontinuerligt och nya uppgifter tillkommer om redan registrerade soldater. Tyvärr förekommer dubbletter i databasen men dessa kommer att tas bort vid den ständiga bearbetningen av de lokala registren. Vid respektive lokalt soldatregister kan det finnas ytterligare uppgifter om soldaten eller torpet. Kontakta därför det lokala registret för mer information. Kontaktuppgifter till det lokala registret finns i det nationella registret under respektive soldat. Urvalet av sökbara fält i databasen är begränsat av upphovsrättsliga skäl. De lokala registren äger upphovsrätten till sina respektive register och det nationella registret omfattas av svensk upphovsrättslag.

Huvudsyftet med registreringen är att registrera soldaten upp till distinktionskorpral grad. Släkt- och hembygdsforskare bidrar generöst med uppgifter om både soldaten och hans närmaste familj. Uppgifter om vem som lämnat informationen finns angivet i registret.

Centrala Soldatregistret stöds genom bidrag från Stiftelsen Grevillis Fond och drivs av den ideella Föreningen Centrala Soldatregistret
(kontakta via mejl soldat@soldatreg.se).

Läs mer om Indelningsverket.

Här nedan kan du se vilka regementen som i dag helt eller delvis är registrerade. Finns inte den soldat Du söker kanske han kommer att finnas med efter nästa uppdatering som sker två gånger per år.

I databasen är följande regementen registrerade:

 • Andra Livgrenadjärregementet
 • Bohusläns båtsmanskompanier
 • Bohusläns regemente
 • Dalregementet
 • Första Livgrenadjärregementet
 • Gotlands båtsmän
 • Hallands båtsmän
 • Hälsinge regemente
 • Jönköpings regemente
 • Kronobergs regemente
 • Livregementets Dragoner
 • Livregementets Grenadjärer
 • Livregementets Husarer
 • Norrbottens regemente
 • Norra Roslagens båtsmanskompani
 • Närke-Värmlands regemente
 • Närke regemente
 • Roslagens båtsmanskompani
 • Skaraborgs regemente
 • Skånes samtliga indelta förband
 • Smålands båtsmanskompani
 • Smålands Grenadjärer
 • Smålands Husarregemente
 • Södra Möre båtsmanskompani
 • Södermanlands regemente
 • Tjust båtsmanskompani
 • Upplands femmänningsregemente
 • Upplands regemente
 • Upplands tremänningsregemente
 • Västergötlands båtsmanskompani
 • Västgöta regemente
 • Västgöta tremänningsregemente
 • Västgöta Dals regemente
 • Västerbottens regemente
 • Värmlands Fältjägare
 • Värmlands regemente
 • Västmanlands regemente
 • Älvsborgs regemente
 • Östgöta regemente