Söka i Soldatregistret

Databasen har 10 sökbara fält. Alla fält kan kombineras dvs. det är möjligt att söka i flera fält samtidigt för att få säkrare träffar och mindre antal träffar. Försök därför att avgränsa sökningen genom att söka på flera fält samtidigt. Alla poster listas i bokstavsordning efter soldatens namn. Träfflistan visas nedanför sökrutorna. Nollställ sökrutorna med knappen Rensa. Klicka på en rad i träfflistan för att visa full post med övriga uppgifter om soldaten.

Observera att denna databas visar endast ett begränsat antal fält och uppgifter. Det finns med all sannolikhet mer uppgifter om soldaten och hans familj. Kontakta därför det register som registrerat uppgifterna. Kontaktinformationen visas under uppgifterna om soldaten.

Frågor rörande innehållet i databasen, varför inga poster hittas vid sökning m.m. skickas till Centrala Soldatregistret, soldat@soldatreg.se inte till Linköpings universitet.

Soldatens namn

Soldatens för- och efternamn är registrerade i samma fält i ordningen efternamn förnamn med mellanslag mellan efter- och förnamnet. Ange inget kommatecken mellan namnen. Sök antingen på efternamnet eller förnamnet eller båda samtidigt om det fullständiga namnet är känt (med mellanslag mellan namnen). Exempel: abborre johan. Systemet är inte känsligt för versaler eller gemener.

Fältet är automatiskt trunkerat dvs. om man söker på ett visst namn visas både för- och efterleden. Exempel: Söker man på ”Holm” visas alla poster som innehåller frasen ”Holm” t.ex. Holmgren, Holmkvist, Söderholm, Cederholm osv.

Släktnamn

Släktnamnet är soldatens patronymikon dvs. det namn soldaten hade innan han fick sitt soldatnamn. Fältet består av endast efternamnet.

Född och död, datum

Sök på år, månad och dag (18780912, utan bindestreck) alternativt endast årtal eller årtal och månad.

Antagen och avsked, datum

Sök på årtalet. Vid visning av full post är endast årtalet synligt.

Regemente och kompani

Dessa två fält har också automatisk trunkering. Undvik att söka på ord som kan ingå i flera kombinationer. Det belastar sökningen. Försök att ange så exakta sökord som möjligt. Namnet på kompaniet är registrerat enligt C Grills stavning/benämning.

Rote

Rotenamnet är registrerat med modern stavning om stavningen skiljer sig från C Grills angivelser.

Socken

Socknens namn är registrerat med modern stavning. Fältet är automatiskt trunkerat.