Centrala Soldatregistret

Soldatens namn
Släktnamn
Född
Död
Antagen
Avsked
Regemente
Kompani
Rote
Socken

Centrala Soldatregistret ansvarar för denna databas. Vid frågor skicka mejl till soldat@soldatreg.se.