Söka i Soldatregistret

Allmänna söktips

Observera att denna databas visar endast ett begränsat antal fält och uppgifter om soldaten. Det finns med all sannolikhet fler uppgifter om soldaten och hans familj. Kontakta därför det lokala registret, som registrerat uppgifterna, för att få ut en soldatakt med fler uppgifter. Kontaktinformationen visas under informationen om soldaten.

Fälten för Soldatens namn, Släktnamn, Regemente, Kompani, Rote och Socken har automatisk trunkering. Söker man på del av ett namn visas både för- och efterleden. Exempel: Sök på Holm visas alla poster som innehåller frasen Holm t.ex. Holmgren, Holmkvist, Söderholm, Cederholm osv. Sök på orten Ryd så visas ortnamnen Bankeryd, Ryda, Göteryd, Långaryd osv.

Alla fält kan kombineras vid sökning. Försök att avgränsa sökningen genom att söka på flera fält samtidigt. Alla poster listas i bokstavsordning efter soldatens efternamn förnamn. Sökresultatet visas nedanför sökrutorna. Nollställ sökrutorna med knappen Rensa. Klicka på en rad i träfflistan för att visa full post med övriga uppgifter om soldaten.

Frågor om databasen

Om Du har frågor rörande innehållet i databasen, skicka dem till Centrala Soldatregistret soldat@soldatreg.se.

Soldatens namn

Automatisk trunkering. Soldatens för- och efternamn är registrerade i samma fält i ordningen efternamn förnamn mellanslag mellan efternamnet och förnamnet. Inget kommatecken mellan för- och efternamnet. Sök antingen på efternamnet eller förnamnet eller båda samtidigt om det fullständiga namnet är känt med mellanslag mellan namnen. Exempel: abborre johan. Systemet är inte känsligt för versaler eller gemener.

Ersättningstecken eller wildcards i namnfält

Ersättningstecken eller wildecards används för att ersätta vissa bokstäver i t.ex. ett namn om namnet kan stavas på olika sätt. Här nedan följer några exempel.

Släktnamn

Automatisk trunkering. Släktnamnet är soldatens patronymikon, soldatens fadersnamn som soldaten hade innan han fick sitt soldatnamn. Fältet innehåller endast patronymikon.

År för född, död, antagen och avsked

Sök på årtalet inte datum. Endast årtalet för född, död, antagen och avsked visas.

Regemente

Automatisk trunkering. För att inte belasta sökningen och få stora mängder poster i sökresultatet, undvik att söka på enbart ordet regemente. Ordet regemente ingår i nästan alla regementsnamn fast i olika kombinationer. En lista med alla registrerade regementen finns på sidan Regementen.

Kompani

Automatisk trunkering. Namnet på kompaniet är registrerat enligt C Grills stavning/benämning.

Rote

Automatisk trunkering. Rotenamnet är registrerat med modern stavning om stavningen skiljer sig från C Grills angivelser.

Socken

Automatisk trunkering. Socknens namn är registrerat med modern stavning.